Guide: Gåvor till anställda – skatt och regler

När du ger bort gåvor eller presenter till anställda eller personal finns ett antal skatteregler som du behöver känna till. Här listar vi de viktigaste och ger svar på de vanligaste frågorna såsom:

- Vilka gåvor är skattefria 2021?

- Kan man ge skattefria julklappar till anställda?

- Hur mycket får en present kosta för att vara skattefri?

- Vad är en coronagåva?

Checklista för skattefria gåvor

Coronagåva

max 2000 kronor

Under 2021 får företag ge en gåva till anställda till ett värde av max 2000 kronor inklusive moms. Gåvan är då skattefri för den anställde och avdragsgill som personalkostnad för företaget.


Detta gäller under hela 2021. Skattelättnaden kallas populärt coronagåva.

Julgåva personal

max 450 kronor

Ett företag får ge julklappar till anställda till ett värde av max 450 kronor inklusive moms.


Gåvan är då skattefri för den anställde och avdragsgill som personalkostnad för företaget.

gåva till kunder

Max 375 kronor

Ett företag får ge reklamgåvor eller representationsgåvor till kunder till ett värde av max 300 kronor exklusive moms moms (375 kr ink moms).


Gåvan är då skattefri för mottagaren och avdragsgill som representation hos givaren.

Jubileumsgåva

Max 1350 kronor

Ett företag får ge gåvor till anställda vid jubileum så som företagets 25- eller 50-årsjubileum till ett värde av max 1500 kronor inklusive moms.


Gåvan är då skattefri för den anställde och avdragsgill som personalkostnad för företaget. Detta kallas jubileumsgåvor.

Minnesgåva

Max 15 0000 kronor

Ett företag får ge en födelsedagspresent till en anställd till exempel på 50-årsdagen eller när den varit anställd 20 år eller vid anställningens slut. Detta kallas minnesgåva. Maximalt värde för att gåvan är 15 000 kronor inklusive moms. Gåvan är då skattefri för den anställde och avdragsgill som personalkostnad för företaget.

Överskrid inte gränsbeloppen

Om gåvans värde överstiger maxbeloppet är gåvan inte avdragsgill.


Hela gåvan kan bli skattepliktig och den anställde ska då förmånsbeskattas.

Skattefria presenter till anställda

Tillfällig skattelättnad för gåvor till anställda

På grund av corona genomfördes under 2020 en tillfällig skattelättnad för gåvor till anställda. Ändringen innebar att företag kunde ge gåvor till sina anställda, utan någon specifik anledning, till ett värde om maximalt 1000 kronor inklusive moms per anställd. under 2020. För 2021 höjdes detta belopp till 2000 kr. Eventuell fraktkostnad räknas dock inte med i gåvans värde. Skattelättnaden gäller till den 31 december 2021.


Denna typ av present kallas ibland för coronagåva då skattelättnaden genomfördes på grund av corona. Om gåvans värde överstiger 2000 kronor inklusive moms ska den anställde förmånsbeskattas men endast på det överskjutande värdet. I alla andra fall innebär ett övertramp över maxgränsen att hela gåvans värde blir skattepliktigt.


hur mycket får julklappar till anställda kosta?

För julklappar eller julgåvor till anställda är maxbeloppet 450 kronor inklusive moms. Presenten måste alltså ha ett värde på under 450 kronor för att vara skattefri.


Vid jul passar många företag på att skänka pengar till välgörenhet. Viktigt att tänka på är att detta inte får ske på den anställdes initiativ. Om en anställd avstår från julklapp för att istället skänka motsvarande värde till en välgörenhetsorganisation anses pengarna vara lön och

den anställde ska därför beskattas.


Kan jag ge både julklappar och coronagåva 2020?

Ja, detta går att göra år 2021. En coronagåva till ett värde på maximalt 2000 kronor och en julklapp till ett värde på maximalt 450 kronor får lämnas till de anställda under 2021.

Får man ge presentkort till anställda?

Presentkort och värdecheckar går att lämna som gåvor till anställda under förutsättning att de inte går att byta in mot pengar. Om presentkortet går att byta mot pengar räknas gåvan som lön och ska beskattas.


7 tips - för presenter till anställda

Julklappar, sommarpresenter och jubileumsgåvor. Att hitta en gåva som passar alla anställda är en utmaning. Vi vill hjälpa till genom att dela med oss av vad vi har lärt oss genom åren. Det finns nämligen ett par enkla knep som får dig att bli kontorets hjälte.